SPORTOVNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

V AREÁLU ZŠ VRCHLICKÉHO A SOKOLOVSKÁ


Město Liberec zahájilo v únoru 2014 projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“. Předmětem byla modernizace a rozšíření prostor stávajících objektů, ve kterých provozují činnost partneři projektu, Sportovní klub stolního tenisu a Sport Aerobic Liberec. Cílem projektu byl rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.


Záměrem tohoto projektu bylo vybudovat zde zázemí pro další sport - gymnastický, step a team aerobik, sportovní centrum mládeže v tomto sportu a také prostory pro cvičení veřejnosti. V rámci projektu došlo k výstavbě 2 ks ploch s parametry pro závodní aerobik, gymnastický a aerobní sál a k drobným úpravám stávajících sportovních prostor pro stolní tenis i aerobik, dále byla vybudována společná recepce a prostor pro rodiče čekající na děti, rozšíření posilovny a společné zázemí (opět pro obě sportovní organizace). Zároveň došlo k realizaci částečného zateplení a výměny nevyhovujících oken objektu. Zázemí pro školu zůstane zachováno, naopak bude ještě vylepšeno.